V-RAY DLA EDUKACJI
Master the Art of V-Ray

© Supinfocom

Szkoły i uczelnie

Doceniamy wartość edukacji. Nasza polityka ma na celu wspieranie nauczycieli oraz instytucji edukacyjnych, poprzez zapewnienie narzędzi, które umożliwiają wysoką jakość kształcenia w ramach tworzenia wizualizacji.
Dla kogo? Każda instytucja akademicka oferująca stopnie naukowe i zajmująca się nauczaniem studentów i uczniów, może dołączyć do Programu Akademickiego V-Ray. Obejmuje on publiczne uczelnie oraz prywatne szkoły wyższe, studia zawodowe, szkoły policealne, szkoły średnie, gimnazja oraz szkoły podstawowe.

Nauczyciele

Dla kogo? Specjalna cena dla nauczycieli jest dostępna dla większości wersji V-Ray oraz PhoenixFD i jest to licencja jednoroczna, w której zawierają się aktualizacje na czas roku. Aby uzyskać uprawnienie do zakupu licencji, jednostka edukacyjna jest zobowiązana zapewnić zaświadczenie o zatrudnieniu.

*Licencja nauczyciela dla V-Ray zawiera licencję dla jednej z następujących platform: V-Ray dla 3ds Max, V-Ray dla SketchUp, V-Ray dla Rhino, V-Ray dla Maya, V-Ray dla NUKE. Liczba licencji dla każdego produktu V-ray, przypadającego na nauczyciela jest ograniczona do jednej. Podana cena dotyczy licencji jednorocznej z darmową aktualizacją w okresie obowiązywania licencji. Cena nie zawiera kosztów wysyłki oraz kosztów klucza USB - nośnika licencji.

Studenci i uczniowie

Dla kogo? Specjalna cena dla uczniów i studentów jest dostępna dla większości wersji V-Ray oraz PhoenixFD i jest to licencja jednoroczna, w której zawierają się aktualizacje na czas roku. Aby student lub uczeń mógł skorzystać z oferty edukacyjnej, jest zobowiązany do przedstawienia dowodu poświadczającego pobieranie nauk w danej instytucji edukacyjnej.

*Licencja edukacyjna dla V-Ray zawiera licencję dla jednej z następujących platform: V-Ray dla 3ds Max, V-Ray dla SketchUp, V-Ray dla Rhino, V-Ray dla Maya, V-Ray dla NUKE. Liczba licencji dla każdego produktu V-ray, przypadającego na ucznia lub studenta jest ograniczona do jednej. Podana cena dotyczy licencji jednorocznej z darmową aktualizacją w okresie obowiązywania licencji. Cena nie zawiera kosztów wysyłki oraz kosztów klucza USB - nośnika licencji.