Sortowanie

Shadow Analysis DEMO

Demonstracyjna wersja rozszerzenia Shadow Analysis. Posiada ona wszystkie funkcjonalności pełnej wersji, jednak ograniczona została maksymalna rozdzielczość analizy do rozmiaru 640x480px oraz ilość możliwych do wykonania analiz do 10.

dla SketchUp 2013 lub nowszy
PL
Język
.rbz
Format
dla SketchUp 6-8
PL
Język
.zip
Format