Sortowanie

Thea for SketchUp

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render dla SketchUp. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows 7 (64) lub nowszy
.exe
Format
MacOS 10.9 lub nowszy
GB
Język
.dmg
Format
Windows Vista (64-bit) lub nowszy
GB
Język
.exe
Format
MacOS 10.6 lub nowszy
GB
Język
.dmg
Format

Thea Render - instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi Thea Render

V2
.pdf
Format
V1
GB
Język
.pdf
Format
GB
Język
.pdf
Format
GB
Język
.pdf
Format
GB
Język
.pdf
Format
GB
Język
.pdf
Format

Thea for Rhino

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render Studio z rozszerzeniem dla Rhino. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows Vista (64bit) lub nowszy
.zip
Format

Thea for Cinema4D

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render dla Cinema4D. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows 7 (64bit) lub nowszy
.exe
Format
MacOS 10.9 lub nowszy
.dmg
Format
Windows Vista (64-bit) lub nowszy
GB
Język
.exe
Format
MacOS 10.6 lub nowszy
GB
Język
.dmg
Format

Thea for 3dsMax

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render Studio z rozszerzeniem dla 3dsMax. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows Vista (64bit) lub nowszy
GB
Język
.exe
Format