Sortowanie

Thea for SketchUp

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render dla SketchUp. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows 7 (64) lub nowszy
.exe
Format
MacOS 10.9 lub nowszy
GB
Język
.dmg
Format
Windows Vista (64-bit) lub nowszy
GB
Język
.exe
Format
MacOS 10.6 lub nowszy
GB
Język
.dmg
Format

Thea for Rhino

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render Studio z rozszerzeniem dla Rhino. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows Vista (64bit) lub nowszy
.zip
Format

Thea for Cinema4D

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render dla Cinema4D. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows 7 (64bit) lub nowszy
.exe
Format
MacOS 10.9 lub nowszy
.dmg
Format
Windows Vista (64-bit) lub nowszy
GB
Język
.exe
Format
MacOS 10.6 lub nowszy
GB
Język
.dmg
Format

Thea for 3dsMax

Pliki instalacyjne silnika renderującego Thea Render Studio z rozszerzeniem dla 3dsMax. Program bez wprowadzenia licencji działa w wersji demonstracyjnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej: limit rozdzielczości rendera, znaki wodne.

Windows Vista (64bit) lub nowszy
GB
Język
.exe
Format